Afrykański pomór świń (ASF)

W nawiązaniu do pisma Wojewody Śląskiego w sprawie występowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) informujemy, że istnieje konieczność podejmowania działań zapobiegawczych. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W sytuacji odnalezienia padłych dzików lub ich szczątków bardzo prosimy o zgłoszenie powyższego faktu do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
( tel. 32 326 04 30 lub za pośrednictwem numeru 112 – telefony czynne całodobowo)

Sposób dalszego postępowania z padłymi dzikami określa powiatowy lekarz weterynarii.

Logotypy UE