KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA

Z dniem 4 lipca Burmistrz Mikołowa odwołał z funkcji Pierwszego Zastępcy Burmistrza Pana Bogdana Uliasza. Decyzja ta została podyktowana względami osobistymi Wiceburmistrza.

Prowadzone do tej pory sprawy pionu Pierwszego Zastępcy (ochrona środowiska, inwestycje, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, gospodarka mieniem, rozwój miasta) będą kontynuowane od dzisiaj przez Zastępcę Burmistrza Pana Mateusza Handla.

Komentarze (0)
KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA MIKOŁOWA
Brak komentarzy
Logotypy UE