Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowie

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19 informuję, że zaplanowana na dzień 24.03.2020 r. sesja Rady Miejskiej odbędzie się z zachowaniem wszystkich rekomendowanych środków ostrożności. Zniesiony został temat wiodący „współpraca Miasto – Powiat, w tym omówienie inwestycji zrealizowanych w 2019 roku, w których Gmina partycypowała, oraz wspólnych inwestycji zaplanowanych na 2020 rok”.

Jednocześnie zwróciłam się z prośbą do Burmistrza Miasta Mikołowa o ograniczenie liczby urzędników obecnych na sesji.

Zwracam się z prośbą do pracowników urzędu, przedstawicieli jednostek pomocniczych i organizacyjnych, do przedstawicieli mediów oraz mieszkańców, żeby w miarę możliwości ograniczyć obecność na sesji, a jej przebieg śledzić on-line.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w naszym kraju proszę mieć na uwadze, że forma sesji oraz jej data mogą jeszcze ulec zmianie.

Liczę na Państwa zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Logotypy UE