Kazimierz Pruszydło ponownie wybrany sołtysem

Kazimierz Pruszydło ponownie wybrany sołtysem

1 marca w sołtysówce w Borowej Wsi zorganizowane zostało zebranie wiejskie, w trakcie którego dokonano wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa zgłoszony został tylko jeden kandydat, który był dotychczasowy sołtys Kazimierz Pruszydło. W tajnym głosowaniu uzyskał on 89 głosów na 90 ważnie oddanych. Do Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 9 kandydatów. W tych wyborach uczestniczyło 69 mieszańców Borowej Wsi. Tyle głosów zdobyli: Andrzej Sukiennik i Bogumił Dyga. Poparcie 68 mieszkańców uzyskali: Tomasz Berliński, Paweł Mrózek, zaś 67 głosów otrzymali: Marek Wieczorke, Janusz Sordyl, Tomasz Nieroba, Grzegorz Matula, Antoni Brożek.

W wyborach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i radni szczebla miejskiego i powiatowego. (BJ)

Logotypy UE