Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty
Istotne dla miasta
Kamienica na Rynku na sprzedaż

Kamienica na Rynku na sprzedaż

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie Rynek 4. Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11. Szczegóły pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?a=16240

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Wyłożenie projektu mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela

Wyłożenie projektu mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 9 czerwca 2021 r. do 7 lipca 2021 r.w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w budynki Urzędu Miasta (Rynek 16), w godzinach

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
VI edycja budżetu obywatelskiego w Mikołowie!

VI edycja budżetu obywatelskiego w Mikołowie!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie! 20.04.2021 r. Rada Miejska Mikołowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na 2022 r. Uchwała nr XLI/381/2021 dostępna jest na stronie bip.mikolow.eu Projekty można zgłaszać w terminie 1-18.06.2021 W ramach VI edycji budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Mikołowa może zgłosić projekt

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Aplikacja „SIP Mikołów”

Aplikacja „SIP Mikołów”

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej „SIP Mikołów”, która umożliwia mieszkańcom zgłaszanie nieprawidłowości w otaczającej nas przestrzeni oraz zapewnia dostęp do podstawowych danych przestrzennych z obszaru Gminy Mikołów. Główna funkcjonalność dotyczy zgłaszania uwag w zakresie kilku kategorii: – uszkodzenie nawierzchni dróg i chodników,– uszkodzenie oznakowania,– uszkodzenie obiektów małej architektury,– dewastacja zieleni, – dzikie wysypiska zagrożenia,– bariery

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Eko Mikołów w ogrodzie – konkurs

Eko Mikołów w ogrodzie – konkurs

Mikołowska Rada Seniorów serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „EkoMikołów w ogrodzie”. Celem konkursu jest pokazanie kreatywnego wykorzystania przedmiotów z recyklingu, na działce lub przydomowym ogrodzie, dającego im tym samym drugie życie. Ponownie wykorzystane rzeczy mogą służyć do prac ogrodowych, uprawy roślin, gromadzenia wody, dekoracji ogrodu itd. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. dostępny będzie od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa. Wszelkie informacje na temat wyłożonego projektu uchwały będą udzielane pod numerem telefonu: (32) 32 48 575 w poniedziałki w

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
„Uchwała antysmogowa” – sposób postępowania

„Uchwała antysmogowa” – sposób postępowania

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE