A+ A-
A+ A-

Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty
Istotne dla miasta
Zdobądz dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową swojej firmy!

Zdobądz dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową swojej firmy!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby. Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, min. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta

Plan zagospodarowania przestrzennego – Kamionka

Informujemy, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka został wyłożony do publicznego wglądu. Całość jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne/projekty http://bip.mikolow.eu/?c=553.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Konkurs na System Identyfikacji Miejskiej

Konkurs na System Identyfikacji Miejskiej

Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie Projektu Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Mikołowa. Chodzi o to, by tzw. komunikaty wizualne i nośniki informacji stosowane w przestrzeni miejskiej, były ujednolicone pod względem wizualnym, konstrukcyjnym i architektonicznym. Dzięki temu komunikaty te mają być bardziej czytelne, a także ułatwiać mają bezpieczne i sprawne poznawanie przestrzeni miasta. Chodzi m.in. o

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Nowa toyota dla mikołowskiej policji

Nowa toyota dla mikołowskiej policji

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wzbogacił się o nowy radiowóz. Prezentacja wozu odbyła się 11 czerwca na rynku w obecności komendanta mikołowskiej jednostki Krzysztofa Skowrona, jego zastępcy Dariusza Waligóry oraz burmistrza Stanisława Piechuli. Nowy policyjny wóz to oznakowana toyota corolla wyposażona w napęd hybrydowy. Wóz został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Informacja

Informacja

Informujemy, że w dniu 08.06.2019 r. (sobota) Urząd Miasta Mikołów będzie czynny w godzinach 7:30 – 13:00. W tym dniu wpłaty gotówkowe możliwe będą do godz. 10:30, a płatności kartą do godz. 13:00.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie dotyczące Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018r. (Dz.U. Z 2018r. Poz.2246) PROŚCIEJ MÓWIĄC Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszący wydatki na

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Istotne dla miasta
Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – bezpłatne spotkanie

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – bezpłatne spotkanie

Spotkanie skierowane będzie do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, Urząd Miejski w Jaworznie Termin i miejsce: Termin: 3 czerwca 2019 r. Godziny spotkania: 10.00-13.00 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17 Tematyka spotkania: Zapoznanie się z ofertą funduszy unijnych

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE