Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

14 kwietnia był pierwszym dniem funkcjonowania punktu przyjmowania wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych uruchomionego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a. Punkt będzie czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. Kolejne dyżury będą pełnione: 28 kwietnia, 12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca, 14 i 28 lipca, 11 i 25 sierpnia, 8 i 22 września, 13 i 27 października, 10 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia. 
Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl oraz pod nr telefonu: (32) 32 48 140, (32) 32 48 261.

Komentarze (0)
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych
Brak komentarzy
Logotypy UE