Karta Mieszkańca Gminy Mikołów 2 września 2017 na Rynku w Mikołowie

Szanowni Państwo,

jeżeli chcą Państwo wyrobić sobie Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów, a w tygodniu brakuje Państwu czasu, to w sobotę 2 września od godziny 9.00 do 14.00 będzie możliwość wyrobienia karty na Rynku w Mikołowie.

Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty oraz wziąć ze sobą do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących dokumentów:

– pierwszą stroną złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem mikołowskiego Urzędu Skarbowego poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu. Jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania.

– urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

– emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów i  która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów. Kartę może otrzymać także dziecko(i) takiego mieszkańca lub dziecko(i) pozostające pod opieką prawną takiego mieszkańca jednak do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się. W takim przypadku wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką jest składany przez osobę dorosłą – rodzica lub opiekuna prawnego.

Więcej informacji na temat Karty Mieszkańca Gminy Mikołów znajdą Państwo pod poniższym linkiem: http://www.mikolow.eu/?id=950/Komentarze (0)
Karta Mieszkańca Gminy Mikołów 2 września 2017 na Rynku w Mikołowie
Brak komentarzy
Logotypy UE