Karta Dużej Rodziny

16 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z nim mogą się one ubiegać  o wydanie imiennej karty upoważniającej do skorzystania z ulg w różnych instytucjach: muzeach, ośrodkach wypoczynkowych,  przejazdach koleją oraz kilku sieciach sklepów niezależnie od dochodów rodziny. 
W ciągu pierwszego miesiąca w MOPS zostało złożonych 20 wniosków w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny, zaś 16 lipca wydano pierwsze dokumenty. Na karcie znajdują się takie dane jak: imię i nazwisko, adres oraz pesel tej osoby.
Na stronie www. mops.mikolow.pl znajduje się pełna informacja dotycząca Karty Dużych Rodzin wraz z ministerialną listą placówek honorujących kartę oraz wnioskami do pobrania. 

Komentarze (0)
Karta Dużej Rodziny
Brak komentarzy
Logotypy UE