Kalejdoskop wiedzy i umiejętności

Kalejdoskop wiedzy i umiejętności

W ramach projektu „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych” w Szkole Podstawowej nr 1 gruntownie wyremontowano i wyposażono pracownię przyrodniczą. Od teraz uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej sali, która zapewni im lepszą i efektywniejszą naukę każdego dnia.

Symbolicznego otwarcia dokonali zastępcy burmistrza Mateusz Handel i Iwona Spychała – Długosz, dyrektor szkoły Bożena Hain oraz kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner.

Inwestycja zrealizowana dzięki projektowi „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Logotypy UE