Kalejdoskop dla zabawy i nauki od września we wszystkich podstawówkach

Kalejdoskop dla zabawy i nauki od września we wszystkich podstawówkach

W Urzędzie Marszałkowskim, z rąk wicemarszałka Dariusza Starzyckiego mikołowscy urzędnicy odebrali dofinansowanie,

które Gmina Mikołów otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dzięki niemu uczniowie wszystkich mikołowskich Szkół Podstawowych będą mogły uczyć się, bawiąc jednocześnie, na darmowych zajęciach pozalekcyjnych. W nowym roku szkolnym w ramach projektu ‘Kalejdoskop wiedzy i umiejętności’ dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dostępne będą dla 850 uczniów.

Również nauczyciele zyskają na Kalejdoskopie, zdobywając nowe, przydatne im w zawodzie kompetencje. Dodatkowo mikołowskie podstawówki zostaną doposażone o nowoczesne pomoce dydaktyczne a w Szkole Podstawowej nr 1 powstanie specjalna pracownia przyrodnicza.

Projekt „Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych” ruszy od nowego roku szkolnego 2019-2020.

Wartość projektu to 827 661,25 zł, w tym wartość dofinansowania – 744 895,12 zł.

Załączniki:

Logotypy UE