Informacje Urzędu Stanu Cywilnego

Wszystkie zaplanowane ceremonie ślubne odbędą się zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami. Podczas uroczystości na sali ślubów mogą być obecni wyłącznie Państwo Młodzi i dwóch pełnoletnich świadków.
Na bieżąco dokonywana jest tylko rejestracja zgonów oraz rejestracja urodzeń wraz z uznaniem ojcostwa.
Rejestrację urodzenia dziecka, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym można załatwić drogą elektroniczną przez e-PUAP.
Zostają odwołane zaplanowane na dzień 31 marca i 1 kwietnia uroczystości Jubileuszy Małżeńskich.

Logotypy UE