INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Urząd Miasta Mikołów informuje, że zgłoszenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, przyjmują: Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 556

Straż Miejska w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200 tel. alarmowy 997

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

BEZDOMNYCH I RANNYCH W MIKOŁOWIE

 1. Zdarzenia należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200

tel. alarmowy 997

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

DZIKICH W MIKOŁOWIE

 1. Ranne zwierzęta leśne w tym również okaleczone w wyniku zdarzeń drogowych należy zgłosić do:

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

lub bezpośrednio do:

Leśnego Pogotowia Jacka Wąsińskiego ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów

(całodobowo)

tel. 605 100 179

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200

tel. alarmowy 997

 1. Zwłoki dzikich zwierząt lub ich części znajdujące się w pasach dróg gminnych lub na innych działkach należących do Gminy Mikołów należy zgłaszać do:

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

 

Osoba zgłaszająca zdarzenie proszona jest o podanie możliwie dokładnych informacji związanych z przedmiotem zgłoszenia (adresu, opisu zdarzenia). W celu umożliwienia służbom bezpośredniego kontaktu ze zgłaszającym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Przyjmujący zgłoszenie powiadamia uprawniony podmiot w celu realizacji usługi na terenie gminy Mikołów (zgodnie z zawartą  umową).

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach oraz transport rannych i martwych zwierząt podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna, reprezentowana przez lekarza weterynarii Piotra Teodorowskiego, z siedzibą  w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. Pierwsza pomoc zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 godz. od przyjęcia zgłoszenia przez w/w lekarza weterynarii.

Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt podejmuje Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL- VET- ZASOLE” ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim. Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek. Czas podjęcia interwencji – do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67 i inne schroniska zamieszczają na swoich stronach internetowych informację o znalezionych zwierzętach.  Zwierzęta w schronisku są badane, określany jest ich wiek, znaki szczególne następnie ich zdjęcia są zamieszczane na stronie internetowej www.adoptujpsakota.pl oraz profilu społecznościowym www.facebook.com/schroniskochelmek/

Czynności związane z przyjmowaniem rannych lub potrzebujących opieki dzikich, krajowych zwierząt i egzotycznych podejmuje Jacek Wąsiński Leśne Pogotowie ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów

 Wszelkie zapytania Mieszkańców w sprawie zwierząt można kierować na adres e-mailowy: anna.chrzestek@mikolow.eu W celu ułatwienia kontaktu z Mieszańcami, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Urząd Miasta Mikołów informuje, że zgłoszenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, przyjmują: Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 556

Straż Miejska w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200 tel. alarmowy 997

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

BEZDOMNYCH I RANNYCH W MIKOŁOWIE

 1. Zdarzenia należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200

tel. alarmowy 997

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZDARZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

DZIKICH W MIKOŁOWIE

 1. Ranne zwierzęta leśne w tym również okaleczone w wyniku zdarzeń drogowych należy zgłosić do:

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

lub bezpośrednio do:

Leśnego Pogotowia Jacka Wąsińskiego ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów

(całodobowo)

tel. 605 100 179

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Rymera 1

43-190 Mikołów

tel. 32 73 77 255

tel. 32 73 77 200

tel. alarmowy 997

 1. Zwłoki dzikich zwierząt lub ich części znajdujące się w pasach dróg gminnych lub na innych działkach należących do Gminy Mikołów należy zgłaszać do:

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mikołowie

(poniedziałek w godz. 730-1700,

wtorek, środa, czwartek w godz. 730-1530,

piątek w godz. 730-1400)

 1. Rynek 20

43-190 Mikołów

tel. 32 3248556

natomiast po godzinach urzędowania do:

Straży Miejskiej w Mikołowie

(poniedziałek- piątek)

w godz. 700-2200

 1. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

tel. 32 22 60 291

telefon alarmowy 986

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

(całodobowo)

 1. Konstantego Prusa 7

43-190 Mikołów

tel. 32 32 60 430

tel. 798 717 178 lub telefon alarmowy 112

Osoba zgłaszająca zdarzenie proszona jest o podanie możliwie dokładnych informacji związanych z przedmiotem zgłoszenia (adresu, opisu zdarzenia). W celu umożliwienia służbom bezpośredniego kontaktu ze zgłaszającym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Przyjmujący zgłoszenie powiadamia uprawniony podmiot w celu realizacji usługi na terenie gminy Mikołów (zgodnie z zawartą  umową).

 

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach oraz transport rannych i martwych zwierząt podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna, reprezentowana przez lekarza weterynarii Piotra Teodorowskiego, z siedzibą  w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. Pierwsza pomoc zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 godz. od przyjęcia zgłoszenia przez w/w lekarza weterynarii.

Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt podejmuje Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL- VET- ZASOLE” ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim. Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek. Czas podjęcia interwencji – do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67 i inne schroniska zamieszczają na swoich stronach internetowych informację o znalezionych zwierzętach.  Zwierzęta w schronisku są badane, określany jest ich wiek, znaki szczególne następnie ich zdjęcia są zamieszczane na stronie internetowej www.adoptujpsakota.pl oraz profilu społecznościowym www.facebook.com/schroniskochelmek/

Czynności związane z przyjmowaniem rannych lub potrzebujących opieki dzikich, krajowych zwierząt i egzotycznych podejmuje Jacek Wąsiński Leśne Pogotowie ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów

 Wszelkie zapytania Mieszkańców w sprawie zwierząt można kierować na adres e-mailowy: anna.chrzestek@mikolow.eu W celu ułatwienia kontaktu z Mieszańcami, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.

 

Komentarze (0)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW
Brak komentarzy
Logotypy UE