Historia przez życie pisana. 800 lecie ma już swoje logo!

Historia przez życie pisana. 800 lecie ma już swoje logo!

Znamy jest już zwycięski projekt logotypu i hasła promocyjnego, który towarzyszyć będzie przyszłorocznym obchodom 800-lecia Mikołowa.

W ramach konkursu, na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej związanej z jubileuszem miasta, 33 autorów przysłało w sumie 40 prac. Konkurs podzielony został na dwie tury. W pierwszej, członkowie komisji konkursowej zostali poproszeni o wskazanie, ich zdaniem, najlepszych propozycji urodzinowego logo. 5 prac z największą liczbą głosów przeszło do tury drugiej, w której wyłoniono zwycięski projekt.

Autorami logotypu oraz hasła promocyjnego, które wykorzystywane będzie w ramach przyszłorocznych obchodów 800-lecia Mikołowa jest firma Atomowa Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju.

W swoim opracowaniu Atomowa argumentuje powstanie logotypu w następujący sposób:

Inspiracją dla opracowania jubileuszowego znaku i identyfikacji dedykowanej obchodom 800-lecia Mikołowa były warte upamiętnienia wydarzenia i postaci, charakterystyczne budynki oraz elementy architektury miasta. Główny znak „800 lat Mikołowa” został oparty o zrewitalizowaną cyfrowo polską czcionkę „Brygada 1918”.
Cały znak został zamknięty w kształt proporca, który swoją symbolika nawiązuje do rycerskich proporców, proporców występujących na kołnierzach i beretach żołnierzy a także do proporczyka z wyścigów samochodowych. Koncepcja graficzna stawia sobie za zadanie przybliżać historię Mikołowa – mieszkańcom i turystom. Opracowany projekt folderu prezentuje zastosowanie jubileuszowego znaku z dodatkowymi elementami, tworzącymi symbolikę miasta.
Są tutaj m.in.: Żołnierz Kompani Narodowej „Mikołów”, górnik z drużyny ratowniczej Kopalni doświadczalnej węgla „Barbara”, neorenesansowy mikołowski ratusz, doświadczalna kopalnia węgla „Barbara” czy Bazylika św. Wojciecha, przedstawione na wybranych nośnikach miejskich.

Folder pomaga zwizualizować fakt, że poszczególne elementy graficzne mogą funkcjonować samodzielnie w mikołowskiej przestrzeni, jednocześnie budując spójną identyfikację obchodów jubileuszu 800-lecia.


Poniżej (w załączniku pdf) pełne opracowanie wraz z genezą utworzenia jubileuszowego znaku. Szczegółowy przebieg konkursu, skład oraz głosy członków komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
(zakładka protokół).

Załączniki:

Logotypy UE