Goście z czterech państw

Goście z czterech państw

Uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Grecji i francuskiej Martyniki rozpoczęli 6 maja tygodniowy pobyt w naszym mieście. Ich wizyta odbywa się w ramach unijnego programu Erasmus+ Live is road.Let’s draw it together, który realizowany jest w SP nr 8 w Paniowach.

Pierwszego dnia ich pobytu, w MBP odbyło się spotkanie z władzami naszego miasta, w trakcie którego goście mogli podziwiać występ zespołu Capella Nicopolensis oraz zobaczyć film promujący nasze miasto. Otrzymali również miejskie gadżety, które wręczyli im burmistrz Stanisław Piechula i wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz.

W czasie swego pobyty w naszym mieście, młodzież z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Martyniki mieszkać będzie u swoich polskich rówieśników, zaś w programie wizyty znalazły się odwiedziny m.in. Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mokrem, zwiedzanie kopalni Guido, wyjazd do Krakowa i Oświęcimia. (BJ) Gazeta Mikołowska

Logotypy UE