Gmina pozyskała środki na kolejny projekt

  Miło nam poinformować, iż staraniem Wydziału Rozwoju Miasta Gmina Mikołów pozyskała środki na refundację kosztów projektu: „Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Mikołów”. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 215/18/V/2015 z 25 lutego br. przyznał naszej Gminie dofinansowanie w wysokości 486 614,95zł.
 

  Przedmiotem projektu była budowa trzech parkingów oraz rozbudowa placu parkingowego przy obiektach sakralnych na terenie Mikołowa, m.in.: przy ul. Strażackiej i Malinowej (kościół p.w. św. Mikołaja), ul. Dziendziela (kościół p.w. św. Antoniego z Padwy)
i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego (Bazylika p.w. św. Wojciecha). Prace zostały zrealizowane w latach 2009 – 2013.
 

Powyższe przedsięwzięcie jest kolejnym projektem zrealizowanym przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Komentarze (0)
Gmina pozyskała środki na kolejny projekt
Brak komentarzy
Logotypy UE