Geoportal pomoże przy wyborach i budżecie obywatelskim

Polecamy korzystanie z geoportalu  Gmin i Powiatu Mikołowskiego pod adresem gis.mikolow.eu. Obecnie opublikowano nowe dane dotyczące obwodów wyborczych, każdy z mieszkańców ma możliwość weryfikacji przynależności do obwodu wyborczego zgodnie z miejscem zamieszkania. Zaznaczono na mapie również siedziby komisji wyborczych z informacją o przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych.
 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym serwisem w zakresie Budżetu Partycypacyjnego, który  zawiera przestrzenną wizualizację okręgów partycypacyjnych wraz z warstwą mienia gminy, działkami i ulicami.
 

Będzie to pomocne mieszkańcom w celu lokalizacji  planowanych projektów. Sukcesywnie składane projekty zakwalifikowane do głosowania będą również umieszczane na mapie wraz z opisem.”
 

Polecamy zaznajomienie się z innymi informacjami przestrzennymi z pogrupowanymi w kilka modułów, które dotyczą nie tylko Gminy Mikołów ale również pozostałych JST na terenie powiatu mikołowskiego.

Komentarze (0)
Geoportal pomoże przy wyborach i budżecie obywatelskim
Brak komentarzy
Logotypy UE