Gala Mikołowianina Roku 2014

Gala Mikołowianina Roku 2014

14 lutego w hali MOSiR odbył się bal Mikołowianina Roku , w takcie którego wręczone zostały statuetki Mikołowianina Roku 2014. Tym razem tytuły otrzymali: Janina Piecha, Krystyna Kołek, Mariusz Dmetrecki, drużyna piłkarska Gimnazjum nr 2 i jej trener Adam Polc oraz Jacek Bogdanowicz, zaś wyróżnienia ks. Jacek Grucela, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, Jan Pająk i Daniel Macioł.

Laureaci tytułu MIKOŁOWIANINA ROKU 2014

1. Janina Piecha
zgłoszona przez Zastępcę Burmistrza Mikołowa  Mateusza Handla

Nagrodzona tytułem za wieloletnią działalność społeczną, kulturalną oraz samorządową. Jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Mikołowie. Pod jej kierownictwem PKPS świadczy usługi opiekuńcze, realizuje szereg projektów pomocowych: „Stop Ubóstwu”, konkurs „Podaj dalej… radość Świąt Bożego Narodzenia”, prowadzi zbiórkę żywności, środków czystości oraz wyprawek szkolnych, przygotowuje w okresie przedświątecznym paczki dla rodzin, wydaje ubrania, zajmuje się dystrybucją żywności przekazywanej w ramach programu unijnego PEAD. Za swoją działalność mikołowski PKPS był wielokrotnie nagradzany m.in w trakcie Gali Najlepszych Inicjatyw Społecznych.

2.  Mariusz Dmetrecki
zgłoszony przez Centrum Społecznego Rozwoju

Nagrodzony tytułem za wieloletnią działalność kulturalno – społeczną oraz historyczną na terenie naszego miasta. Jest jednym z założycieli Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego oraz członkiem Zarządu MTH, jednym z pomysłodawców i organizatorów Miejskiej Placówki Muzealnej. Autor książek poświęconych tematyce historii Mikołowa i jego okolic.

3. Adam Polc wraz z drużyną piłkarzy piłki nożnej z Gimnazjum nr 2 w Mikołowie
by Enterprise 1.1″ href=”#”>zgłoszeni przez  Stanisława Michalskiego – Dyrektora Gimnazjum
nr 2 w Mikołowie
Nagrodzeni tytułem za osiągnięte zwycięstwa w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz dotarcie do finału i zdobycie tytułu Najlepszej Drużyny
w Polsce w kategorii chłopców starszych w V Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.

4. Jacek Bogdanowicz
zgłoszony przez rodziców, dzieci i młodzież zrzeszoną w ZHP
Nagrodzony tytułem za wieloletnią działalność harcerską, rozwój hufca oraz pełnienie funkcji komendanta hufca Ziemi Mikołowskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Pod kierunkiem Pana Jacka hufiec inicjuje liczne przedsięwzięcia na terenie miasta i powiatu – festiwale, biwaki, turnieje i rajdy, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, angażuje się w organizację imprez o zasięgu wojewódzkim, np. „Rajd Silesia” oraz przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, organizację Gali Wolontariatu i Finału WOŚP.

5. Krystyna Kołek
zgłoszona przez mieszkańców dzielnicy Kamionka
Nagrodzona tytułem za prowadzenie długoletniej by Enterprise 1.1″ href=”#”>działalności gospodarczej oraz promowanie miasta Mikołów w kraju i za granicą. Pani Krystyna od 1983 roku zajmuje się produkcją regionalnego produktu pod nazwą „Żurek śląski” i „Żurek mikołowski”. Wyrób jest dostępny w sklepach prywatnych i sieciowych.

WYRÓŻNIENIA

1. Ksiądz Jacek Grucela
zgłoszony przez Stowarzyszenie „Białe Misie”
Nagrodzony wyróżnieniem za realizowanie licznych inicjatyw wspierających dzieci i rodziców, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Ksiądz Jacek jest organizatorem wycieczek, wyjazdów w góry, na kręgle, organizuje wypoczynek letni i zimowy. Przy współudziale sponsorów i parafian wspiera materialnie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

2 Daniel Macioł
zgłoszony przez radnego  Józefa Kurtycza
Nagrodzony wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii bilard. Pan Daniel bierze udział w rozgrywkach w kategorii juniora młodszego do lat 16 w odmianach bilardu – 8 bil, 9 bil, 10 bil, 14,1. Zajmuje czołowe miejsca w ramach rozgrywek na szczeblu krajowym – zdobywając tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski, europejskim – Mistrz Europy oraz światowym – brązowy medal Mistrzostw Świata. Jest najbardziej utytułowanym juniorem w Polsce, posiadającym 10 tytułów Mistrza Polski. Jest pierwszym Polakiem, który podczas jednych mistrzostw zdobył dwa tytuły mistrzowskie – w rozgrywkach w 9 bil oraz 14,1. Został najskuteczniejszym zawodnikiem II Polskiej Ligii Bilardowej w 2014 roku, odnosząc 20 zwycięstw w 20 pojedynkach, przyczyniając się do awansu drużyny z Mikołowa do I Polskiej Ligii Bilardowej. 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
zgłoszona przez rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3
Nagrodzona wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia uczniów i uczennic w dyscyplinach sportowych oraz za zdobycie II miejsca w województwie śląskim w rankingu najbardziej usportowionych szkół podstawowych.  Szkoła nie prowadzi klas sportowych jednak z powodzeniem rywalizuje ze szkołami mistrzostwa sportowego oraz szkołami prowadzącymi klasy sportowe. Uczniowie i uczennice szkoły Podstawowej nr 3 dwanaście razy awansowali do finałów rozgrywek wojewódzkich. Mali sportowcy przyczyniają się do promocji naszego miasta poprzez sport.

4 Jan Pająk
zgłoszony przez Klub Sportowy AKS
Nagrodzony wyróżnieniem za wieloletnią działalność społeczną na rzecz rozwoju sportu i działalności AKS, promocji miasta. Jest współautorem opracowań i publikacji na temat historii sportu w Mikołowie.

Komentarze (0)
Gala Mikołowianina Roku 2014
Brak komentarzy
Logotypy UE