Wybierz kategorię

G L P S Z

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów-Borowa Wieś

tel.: (32) 22 61 370
fax: (32) 22 61 370
Ż
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
Logotypy UE