Wybierz kategorię

S

Straż Miejska

Zapraszamy:
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00

Straż Miejska

ul. Karola Miarki 16, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 22 60 291
tel. alarmowy: 986

Straż Miejska w Mikołowie

Zapraszamy:
Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 6:00 ? 22:00

Straż Miejska w Mikołowie

ul. Rynek 7 (I piętro)

43-190 Mikołów

(32) 22 60 291
telefon alarmowy 986
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE