Participatory Budgeting Roads Education Computerisation The housing industry Environment protection Renewal Sport Thermo-modernisation

Education
Szkoła otwarta na wiedzę

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 ? VI 2018. Działania:– rozwijanie wśród 807 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,– przeszkolenie 35 nauczycieli – realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Termin realizacji
od 1 styczeń 2017 r. do 30 czerwiec 2018 r.
Wartość
897 868,75 zł
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10
czytaj więcej
Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

Participatory Budgeting
Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

Pomiędzy ulicą Nowy Świat oraz Wodną ustawiono drewnianą, zadaszoną altanę, która umożliwia wypoczynek oraz daje schronienie przed deszczem lub upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach itp.

Termin realizacji
2016 r. (zakończone)
Wartość
58 215,90 zł - kwota łączna dla Projektu "Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie" oraz "Wymyślanka - siłownia na powietrzu" zrealizowanych w ramach wspólnego przetargu
Lokalizacja
Mikołów, Centrum 1. działka nr 367/35 położona pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wodną
czytaj więcej
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 24

Thermo-modernisation
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 24

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24, na os. Mickiewicza w Mikołowie. Zakres robót budowlanych do wykonania: a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli, wraz z usunięciem azbestu,  b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych,  c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie stężeń kotwami,  d) izolacja ścian fundamentowych, 

Termin realizacji
Czerwiec 2018 r.
Wartość
1 996 920,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, os. M. Mickiewicza 24
czytaj więcej
Logotypy UE