Szkoła otwarta na wiedzę

Termin realizacji:
od 1 styczeń 2017 r. do 30 czerwiec 2018 r.
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10
Program:
Wartość projektu:
897 868,75 zł
Finansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Sląskiego 2014-2020

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 8 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2017 ? VI 2018.
Działania:
– rozwijanie wśród 807 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
– przeszkolenie 35 nauczycieli
– realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Logotypy UE