Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie

Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie
Termin realizacji:
2016 r. (zakończone)
Lokalizacja:
Mikołów, Centrum 1. działka nr 367/35 położona pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wodną
Program:
Wartość projektu:
58 215,90 zł - kwota łączna dla Projektu "Zakup i ustawienie altany na działce przeznaczonej na cele społeczne przy ul. Nowy Świat w Mikołowie" oraz "Wymyślanka - siłownia na powietrzu" zrealizowanych w ramach wspólnego przetargu
Finansowanie:

środki gminy

Pomiędzy ulicą Nowy Świat oraz Wodną ustawiono drewnianą, zadaszoną altanę, która umożliwia wypoczynek oraz daje schronienie przed deszczem lub upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach itp.

Logotypy UE