Dzień Lasu

Dzień Lasu

Pokazy filmowe, gry terenowe, wspólne malowanie – to tylko niektóre atrakcje, które czekały na gości Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, w którym 12 października Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zorganizował „Dzień Lasu” w ramach plenerowej wystawy„ARBORES VITAE – Ostatnia taka puszcza”. Słoneczna pogoda sprawiła iż tego dnia CEPiE przeżywało prawdziwe oblężenie.

Komentarze (0)
Dzień Lasu
Brak komentarzy
Logotypy UE