Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Ten dzień jest jedynie symbolem, a ważne jest, aby osoby niepełnosprawne przez cały rok były traktowane z godnością – mówił burmistrz Stanisław Piechula otwierając wraz z Dominikiem Makowskim przewodniczącym mikołowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, oraz Grażyna Nazar członkiem Zarządu Powiatu Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zorganizowano 21 maja na rynku.

Zanim jednak rozpoczęły się występy na rynku, w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów odprawiona została msza święta w bazylice mniejszej św. Wojciecha. Po niej zaś na rynek ruszył barwny korowód złożony z podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu wychowanków świetlic socjoterapeutycznych, uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych. Towarzyszyły im mażoretki z katowickiego zespołu Akcent oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Tego dnia na ustawionej na rynku scenie zaprezentowali się wykonawcy związani ze szkołami i placówkami opiekuńczymi, którzy poprzez taniec, śpiew, stroje i choreografie pokazali, iż pomimo swej niepełnosprawności potrafią cieszyć się życiem.

Logotypy UE