Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

16 października w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęto ją od wprowadzenia szkolnych pocztów sztandarów i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Dzień edukacji był oczywiście okazja do wręczenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nagród, wręczali je przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska, burmistrz Stanisław Piechula, wiceburmistrzowie Iwona Spychała-Długosz i Mateusz Handel.

Nagrody burmistrza otrzymali: Edyta Kucharska, Izabela Niczyporuk i Ewa Kuś z SP1; Magdalena Grabowska, Zuzanna Kubacz, Katarzyna Kluj, Cezary Karbowski, Grażyna Bondel i Czesław Adamus z SP3; Marta Łaciak i Beata Ruta z SP4; Anna Drzas, Małgorzata Zajączkowska i Beata Stasiak z SP5; Mirosława Klęczek-Kasperczyk i Aleksandra Nieszporek z SP6; Aleksandra Domin z SP7; Anna Czudak z SP8; Beata Biel i Lidia Skutela z SP10; Agnieszka Krzysztofik i Karolina Wandzel z SP12 oraz Jolanta Szymura z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trafiły one również do nauczycielek z przedszkoli: Ewy Kozyry (P1), Iwony Barchańskiej (P2), Czesławy Garus (P3), Natalii Rybickiej (P4), Joanny Wruszkowiak (P5), Anny Zagoły (P6), Aldony Cichy (P8), Agnieszki Wajdy (P9), Joanny Szlagi (P10), Małgorzaty Zielińskiej (P11), Agnieszki Wierzbicy (P12).

Złożono również listy gratulacyjne burmistrza na ręce wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej: Aleksandry Pietrus i Izabeli Niczyporuk z SP1, Teresy Kurzycy (SP7), Janiny Szołtysek (SP8) oraz Barbary Czerner i Haliny Cieślar z P5.

Następnie uhonorowano osoby, które uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a byli to: ks. Marek Leszczyna (SP1); Monika Prysak, Piotr Wajda i Agnieszka Zwolińska (SP3); Aneta Weber (SP10); Małgorzata Matejko (SP12); Anita Schubert i Gabriela Kułagowska (P8) oraz Anna Muszalska (P10).

Marii Tomali i Halinie Wróbel podziękowano za wieloletnią pracę dyrektorską w przedszkolach w związku z przejściem na emeryturę. Pierwsza przez wiele lat zarządzała „ósemką”, a druga „jedenastką”.

Odbyło się również wręczenie Medali za Długoletnią Służbę przyznawanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dokonała go prezes oddziału ZNP w Mikołowie Barbara Załoga.

W części artystycznej podziwiano występy wokalne i taneczne uczniów SP 4.

Logotypy UE