DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA


Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych informuje, że osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie (posiadające II profil pomocy) zainteresowane otrzymaniem wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej do 21 grudnia 2015 roku mają możliwość składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznes planem oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wnioski będą rozpatrywane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, p.204 oraz pod nr tel. 32 325-03-82.

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedziba w Łaziskach Górnych

Komentarze (0)
DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
Brak komentarzy
Logotypy UE