Dostępność Obiektów Sportowych

Dostępność Obiektów Sportowych

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. obiekty krytej pływalni i lodowiska będą zamknięte od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021r.
Hala sportowa, kompleks sportowo-rekreacyjny oraz Orlik w tym okresie będą otwarte tylko dla zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych określonych w rozporządzeniu.
Wszelkie informacje odnośnie ich otwarcia zostaną umieszczone na stronie www.mosir.mikolow.eu

Logotypy UE