Dofinansowanie do prywatnych żłobków

Dofinansowanie do prywatnych żłobków

Szanowni Państwo:

Informujemy o możliwości otrzymania z Urzędu Miasta dotacji celowej do prywatnych żłobków (200zł/miesiąc) i klubów malucha (120 zł/miesiąc) funkcjonujących na terenie Mikołowa.

Otrzymanie lub cofnięcie dotacji podlega takim samym zasadom jakie obowiązują przy kwalifikacji dzieci do żłobka miejskiego, czyli:

1 – by otrzymać dotację należy przejść pozytywny proces rekrutacji do żłobka miejskiego,

2 – dotacja nie przysługuje (nie jest przydzielana lub jest cofana), gdy warunki przyjęcia do żłobka miejskiego nie są spełnione.

Szczegóły:

  • Statut Żłobka Miejskiego

http://zlobek.mikolow.eu/?page_id=81

  • Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub malucha na terenie Gminy Mikołów

http://bip.mikolow.eu/?a=13904

Logotypy UE