Dodatkowy zastrzyk pieniędzy do miejskiego budżetu

Informujemy, iż w dniu 22.10.2015r. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  podjęto uchwałę nr 1792/2015 w sprawie udzielenia Gminie Mikołów dofinansowania w formie dotacji do kwoty 29 257,87 zł na realizację zadania pn.”Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie-Kamionce ul.  Katowicka 132”. Całkowita wartość zadania wynosi 73 144,68 zł. W ramach projektu wykonano przyłącze systemu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do budynku przedszkola.

Komentarze (0)
Dodatkowy zastrzyk pieniędzy do miejskiego budżetu
Brak komentarzy
Logotypy UE