DODATEK WĘGLOWY

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można już składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie. Po jednorazową dopłatę, w wysokości 3 000 złotych, będzie można zgłaszać się do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku tego świadczenia nie obowiązują kryteria dochodowe, przysługuje ono również tym gospodarstwom, które węgiel już zakupiły. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).


Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, nie jest też konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania. Obowiązuje zasada jeden dodatek na jedno mieszkanie.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie (ul. Kolejowa 2, parter, pok. Nr 5) oraz za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać tutaj.

Logotypy UE