Do Hymnu w SP3

Do Hymnu w SP3

Kilkuset uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zaśpiewało „a cappella” hymny oraz dwie wybrane pieśni patriotyczne, w Mikołowie były to Rota i Marsz Polonia.

Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego odbyło się 14 maja w szkole, w ramach drugiej edycji konkursu „Do Hymnu”. Dzieciom z naszej podstawówki, w tej doniosłej chwili towarzyszyli nie tylko nauczyciele i dyrektorki szkoły: Aleksandra Blacha i Barbara Juskowiak, ale również przedstawicielki władz Mikołowa, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz oraz radna Ewelina Kukla.

W tej edycji konkursu rywalizuje 300 szkół w całym kraju, zaś wykonanie pieśni oceniają jurorzy Narodowego Centrum Kultury. Uczniów Trójki do konkursu przygotowywała Magdalena Grabowska.

Najlepsze szkoły w kraju otrzymają nagrody pieniężne, za pierwsze miejsce jest to 20 000 zł, drugie 15 000 zł, zaś trzecie 10 000 zł. Niezależnie od nagród głównych przyznane zostaną wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5 000 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. Niezależnie od nagród pieniężnych dla szkół, każdy z uczestników wspólnego śpiewania otrzymał imienny dyplom.

Logotypy UE