Deszczówka – nowe dofinansowania

Deszczówka – nowe dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. Program „Moja Woda” kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. WFOŚiGW oferuje dotację do 5 tys. zł, nie większą niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych danej inwestycji. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:
https://tiny.pl/7dq29

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Mikołów mieszkańcy również mogą ubiegać się o dopłaty do systemów małej retencji (tel. 32 324 84 73). Uzyskać można do 50% (maksymalnie 1000zł) kosztów poniesionych na zakup, instalację i montaż elementów wchodzących w skład systemu do gromadzenia deszczówki. Oba w/w źródła dofinansowań można ze sobą łączyć.
Więcej informacji o programie mikołowskim tutaj:
https://mikolow.eu/mala-retencja/.

Logotypy UE