Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie

Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie
Termin realizacji:
2010-2011
Lokalizacja:
Mikołów, Park Planty
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VI Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Działanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta

Wartość projektu:
1 677 826,82 zł
Finansowanie:
  • 1 426 152,79 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 251 674,03 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Inwestycja jest częścią rewitalizacji zabytkowego Parku Planty w Mikołowie. W ramach rewitalizacji od kilku lat w tym rejonie powstaje obszar o charakterze sportowo-rekreacyjnym odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. W ramach projektu przeprowadzono rozbiórkę zdegradowanego budynku Domku Harcerskiego, wybudowano na jego miejscu Domek Parkowy, który spełnia nowe funkcje rekreacyjne, społeczne, kulturalne i edukacyjne. Innowacyjność polega na połączeniu w jednym budynku kilku funkcji, co pozwala utworzyć uniwersalne centrum inicjatyw społecznych. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców, a w szczególności wpłynie na ożywienie życia społecznego mieszkańców Mikołowa.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE