Budowa pasażu handlowego przy ulicy Stawowej w Mikołowie

Budowa pasażu handlowego przy ulicy Stawowej w Mikołowie
Termin realizacji:
lipiec 2004 r. - kwiecień 2005 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Stawowa
Program:

Program Łagodzenia  w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji  Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
– instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju  Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości

Wartość projektu:
1 214 878,00 zł
Finansowanie:

? 607 439,00 zł

ze środków ?Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego? ? instrument ?Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości?

? 607 439,00 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt polegał na budowie pasażu handlowego przy ul. Stawowej w Mikołowie na terenie targowiska miejskiego. Inwestycja objęła budowę kompleksu 2 nowych budynków pasażu oraz rewaloryzację budynku przy ul. Stawowej 6A. Powstały 2 dwukondygnacyjne budynki, pokryte dachem z kaskadami schodów prowadzącymi na galerie piętra. Posadzki placów i przejść wyłożono barwnymi łukami. Całość uzupełniły elementy oświetlenia i ławki. Wszystkie obiekty przeznaczono na prowadzenie działalności handlowej.

Głównym celem projektu było zachowanie istniejących oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przyczyniła się do polepszenia warunków handlu na terenie targowiska miejskiego, jak również do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE