Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.

W styczniu 1945 r.
Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu

Pomnik i wojenny grób zbiorowy członków ruchu oporu oraz więźniów KL Auschwitz-Birkenau, rozstrzelanych przez Niemców w styczniu 1945 r. – Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja.

Logotypy UE