Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioław Mikołowie wraz z wykonaniem ekspertyzy płyty dennej i fundamentów oraz koryta cieku.

Remont bieżący przepustu ramowego na Potoku Jamna w ciągu ulicy Musioław Mikołowie  wraz z wykonaniem ekspertyzy płyty dennej i fundamentów oraz koryta cieku.
Termin realizacji:
20.12.2017 r.
Lokalizacja:
ul. Musioła
Program:
Wartość projektu:
35 670,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– rozbiórka istniejących płyt ażurowych, 

– wypełnienie i zagęszczenie miejsc, w których materiał kamienny został podmyty oraz ponowne wyprofilowanie skarp i nasypów,

– uzupełnienie brakujących elementów betonowych koryta pod obiektem oraz  na odcinku 3 m przed i za obiektem przepustu,

– odtworzenie stref przyczółku,

– dwukrotne malowanie obiektu farbą do betonu w kolorze RAL7032.

Logotypy UE