Chcą się uczyć od Mikołowa

Chcą się uczyć od Mikołowa

5 marca Mikołów odwiedziła 15-osobowa delegacja samorządowców z Ukrainy. Byli to reprezentanci trzech obwodów: równieńskiego, lwowskiego i kijowskiego. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w zakresie przemian wolnorynkowych, lepszemu poznaniu funkcjonowania polskich samorządów oraz głównych kierunków rozwoju Mikołowa.

Po blisko 2-godzinnej dyskusji w magistracie, delegaci w terenie oglądali największe mikołowskie inwestycje: termomodernizacje prowadzone na mikołowskich osiedlach, rewitalizację zabytkowych kamienic, realizację I etapu budowy centrum przesiadkowego, mieszkania komunalne na Nowym Świecie czy projekty powstałe w ramach budżetu obywatelskiego.

Goście zadawali wiele bardzo konkretnych pytań związanych z gospodarką komunalną, wywozem śmieci, podatkami, budżetem miasta, pozyskiwaniem dofinansowań zewnętrznych czy sposobami opracowywania dokumentacji inwestycyjnych. Samorządowcy ukraińscy odwiedzili także Bibliotekę, Miejską Placówkę Muzealną oraz Śląski Ogród Botaniczny. W Mikołowie dostrzegli wielki potencjał i część z naszych rozwiązań chcieliby przenieść na własny grunt. To z pewnością nie koniec mikołowsko-ukraińskich kontaktów. Burmistrz pozostaje otwarty jeśli chodzi o wsparcie merytoryczne naszych sąsiadów.

Organizatorem wizyty była Fundacja Liderzy Przemian z siedzibą w Warszawie.

Logotypy UE