Bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska – EKO-PŁATNIK

Działając w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji”.
 

Jest ono adresowane do podmiotów zobowiązanych do elektronicznego przesyłania wykazów opłat za korzystanie ze środowiska. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z tego zakresu.  
 

Za pośrednictwem aplikacji „EkoPłatnik” podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ponadto system ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie. 
 

EkoPłatnik umożliwia:
 

· wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,

· wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,

· wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

• przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
 

Należy pamiętać, że opłaty dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.
 

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (ul. Sosnowa 5)  w godzinach 9 – 12.

Wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową przesłać należy pocztą elektroniczną na adres : sibg@sibg.org.pl lub dokonać zgłoszenia telefonicznego: 534 994 574 lub 32 779 76 02.
 

Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Komentarze (0)
Bezpłatne szkolenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska – EKO-PŁATNIK
Brak komentarzy
Logotypy UE