Bezpłatne badania mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię
(prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Mikołów, 13 stycznia 2017
przy Krytej Pływalni Aqua Plant, ul. Konstytucji 3 Maja 22

Załączniki:

Komentarze (0)
Bezpłatne badania mammograficzne
Brak komentarzy
Logotypy UE