Atrakcyjne działki w Mikołowie

Atrakcyjne działki w Mikołowie

Informacje na temat przetagów na sprzedaż działek można znaleźć na strone: http://www.bip.mikolow.eu/?c=689 .

Ogłoszenia o zbyciu nieruchomości: http://www.bip.mikolow.eu/?c=588 .

 

Logotypy UE