Apelujemy o czujność i sygnały o osobach bezdomnych na terenie Mikołowa

Apelujemy o czujność i sygnały o osobach bezdomnych na terenie Mikołowa

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i Policji

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, ale także skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać jeden gorący posiłek. 

Wystarczy zareagować

Logotypy UE