ANKIETA DOT. BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE

ANKIETA DOT. BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w mieście przeprowadzanej w ramach projektu pn. „Bądź bezpieczna na drodze! – ochrona uczestników w ruchu drogowym w Gminie Mikołów”. Głównym celem badania jest znalezienie odpowiedzi na to, czy społeczności lokalne czują się bezpiecznie w swojej okolicy. Informacje pozyskane w wyniku tego badania posłużą wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”.

Kwestionariusze ankietowe znajdują się w załączniku poniżej. Bardzo prosimy o ich wypełnienie i odesłanie na adres mailowy agnieszka.zmija@mikolow.eu, bądź dostarczenie osobiście (lub listownie) do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 (pokój 33 – Biuro Spraw Społecznych). Formularze są również do odbioru w pokoju 33 w Urzędzie Miasta Mikołów.

Załączniki:

Logotypy UE