Akcja Zima – ważne telefony

Z uwagi na intensywne opady śniegu i ujemne temperatury od kilku dni w naszym mieście występują utrudnienia w ruchu. Zalegający śnieg utrudnia poruszanie się zarówno pieszym jak i kierowcom. Poniżej wykaz podmiotów odpowiedzialnych za przejezdność dróg w Mikołowie.

Zgłoszenia można kierować również bezpośrednio do Straży Miejskiej
tel.: 32 226 02 91, która poinformuje odpowiedni podmiot.

Szczegółowy wykaz ulic wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie można znaleźć tutaj.

Dodatkowa pomoc:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 32 326 04 30, 798 717 178
POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM: 987

Logotypy UE