Akcja Zima – ważne telefony

Akcja Zima –  ważne telefony

W czasie trwania okresu zimowego prowadzona będzie „Akcja Zima” mającą na celu odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników w Mikołowie. Czas rozpoczęcia i zakończenia akcji jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych.

Ważne telefony:

Drogi Gminne:

Zakład Usług Komunalnych: 32 226 41 87 wew. 105 lub 32 226 25 51

 

Drogi Powiatowe:

Powiatowy Zarząd Dróg: 32 224 45 16, 32 224 44 99

 

Drogi Krajowe:

GDDiK: 32 224 13 13, 32 259 67 06

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 32 326 04 30, 798 717 178

 

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM: 987

Logotypy UE