Akcja ZIMA – numery telefonów

Akcja ZIMA – numery telefonów

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za przejezdność dróg:

Droga GMINNA – ZUK Mikołów tel. 32 226 25 51 tel. kom. 690 488 090.


Droga POWIATOWA – Darko tel. 32 224 44 99 tel. kom. 534 658 905.


Droga WOJEWÓDZKA – FB Serwis SA Smart Plac tel. 32 781 91 92, tel. kom. 728 855 701, 668 529 116, 668 882 351.


Droga KRAJOWA – GDDKiA PID GDDKiA – tel. 32 259 67 06.

Wykaz dróg na terenie Gminy Mikołów

Logotypy UE