90 stypendystów

90 stypendystów

90 uczniów podstawówek, gimnazjów, szkół średnich i studentów otrzymało z rąk burmistrza Marka Balcera stypendia przyznawane przez Radę Miejską. Uroczystość odbyła się 6 listopada w MDK. Tym razem złożonych zostało 212 wniosków, z których komisja stypendialna wybrało 90. Wśród nich są uczniowie wyróżniający się wysoką średnią ocen oraz sukcesami sportowymi i artystycznymi.
Tym razem wśród uczniów szkół podstawowych przyznano 28 stypendiów. Jest to  sto złotych. 150 złotych utrzymują gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz słuchacze szkół ponadgminazjalnych, łącznie 17 osób. Dwieście złotych trafia co miesiąc do sześciu studentów.
Za wybitne osiągnięcia dziesięć osób otrzymuje 300 złotowe stypendium, a 20 osób po 250 zł. W tej grupie jest piłkarska reprezentacja z Gimnazjum nr 2, która w październiku wygrała ogólnopolski Turniej Orlika o Puchar Premiera RP.
Za osiągnięcia artystyczne wyróżniono sześć osób, które otrzymują po 250 złotych.  Pieniądze wypłacane  są od września do końca stycznia 2015 roku. Uroczystość uświetnił koncert grającego na altówce Dawida Jadamusa ( na zdjęciu).
zdj. Iwona Spychała-Długosz

Komentarze (0)
90 stypendystów
Brak komentarzy
Logotypy UE