Informujemy, że od dnia 19.08.2020 r. ruch w obrębie skrzyżowania ul. Prusa z ul. Miarki będzie odbywał się po nowo wybudowanym fragmencie ronda. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu oraz organizacja ruchu w obrębie istniejącego dworca pozostają bez zmian.

Logotypy UE