80-lecie Gimnazjum nr 1

80-lecie Gimnazjum nr 1

W tym roku Gimnazjum nr 1 świętuje 80-lecie istnienia. Z tej okazji 24 września zorganizowano Dzień Uczniowski, 25 odbyły się główne uroczystości w trakcie Dnia Gości, zaś 26 organizatorzy dla wszystkich, którzy ukończyli Gimnazjum nr 1 a wcześniej SP nr 1 zorganizowali spotkania rocznikowe w trakcie Dnia Absolwenta. 
W uroczystościach Dnia Gości uczestniczyli emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji, przybyli wicedyrektor rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty Jan Bochenek, a także władze miasta w osobach burmistrza Marka Balcera, wiceburmistrza Adama Zawiszowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Sochy, wiceprzewodniczącej RM Anna Kubik. Obecni byli również przedstawiciele powiatu,  zaprzyjaźnionych szkół, rodzice i delegacje klas.
W trakcie jubileuszu  dyrektor Gimnazjum nr 1 Grażyna Nazar  przypomniała  dzieje szkoły, zarówno jej początki, a więc rok 1934, lata powojenne, kiedy działała tu szkoła podstawowa oraz ostatnie 15 lat funkcjonowania tutaj gimnazjum. Podczas uroczystości nie zbrakło osobistych wspomnień wszak wielu zaproszonych gości to przecież absolwenci tej szkoły oraz urodzinowego tortu. 
zdj. Iwona Spychała-Długosz

Komentarze (0)
80-lecie Gimnazjum nr 1
Brak komentarzy
Logotypy UE