Efekt Motyla

Efekt Motyla

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie \”Efekt Motyla\”, który dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. Śląskiego. Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych jak i
niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób
niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnościami narządu wzroku, narządu  słuchu i sprzężonymi.

Projekt przewiduje: profesjonalne szkolenia i doradztwo, realizację  kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu dla osób bez zatrudnienia,  materiały niezbędne podczas szkoleń, wypłatę stypendium szkoleniowego i  stażowego, badania lekarskie, catering oraz pomoc doradcy zawodowego i  psychologa.
• Stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 798,80 netto + zwrot kosztów  dojazdu w wysokości 10 zł za każdy dzień szkolenia.
• Stypendium stażowe w wysokości 990,45 zł netto miesięcznie + zwrot  kosztów dojazdu w wysokości 220 zł na miesiąc;.

W razie pytań proszę o kontakt:
Numer telefonu: 537-033-097
Mail: hardyn@crl.org.pl

Załączniki:

Logotypy UE