Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, do składania ofert w aktualnie trwających otwartych konkursach ofert.

Szczegóły na:

Stronie internetowej: http://ngo.mikolow.eu/kolejne-otwarte-konkursy-ofert

Generatorze ofert: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy-trwajace 

BIP: http://bip.mikolow.eu/?c=551

Logotypy UE